Wordfeudsnyd.dk - Wordfeud snyd og hjælp på dansk  Wordfeud-fusk.se - Wordfeud fusk och hjälp på svenska  Wordfeud-cheat.com - Cheat and help for Wordfeud in English 

Hej Wordfeud-älskare


Är du trött på att förlora till din flickvän, chef eller svåger i Wordfeud? Eller behöver du bara lite hjälp att gå vidare? Med denna lilla

Wordfeud fusk

verktyg kan du ge dina motståndare bakhjulet, och få hjälp att hitta de ord som ger mest poäng!

Hur fungerar det?


Bara skriva de bokstäver du ha tillgång till, och kommer att kombinera, i din

Wordfeud

spel upp i sökrutan. Då får man en lista över ord som kan bildas från dina bokstaver. Du kan sedan välja om du vill sortera resultatet av hur många poäng ordet ger, längden på ordet eller alfabetisk ordning.

Söktips:


Använd tecknet * (stjärnan) som joker-brickan (max. 2 gånger)

Sät parenteser runt bokstäver som ska hänga ihop

Högst 1.000 resultat kommer att visas